Václav Čížek studoval zpěv na Církevní konzervatoři v 

Opavě pod vedením Sylvy Pivovarčíkové, Karla Smolky 

a Alexandra Vovka. Ve studiích pokračoval nejprve na 

JAMU v Brně u Zdeňka Šmukaře, kde v rámci komorní 

opery provedl role Paolina v Cimarosiho Il matrimonio 

segretto a Lenského v Čajkovského Evženu Oněginovi, 

a poté na Univerzitě v Ostravě ve třídě Alexandra Vovka, 

kde ztvárnil role Rinuccia v Pucciniho Gianni Schicchi a 

Dona Ottavia v Mozartově Donu Giovannim. 

Jako sólista a člen vokálních ansámblů pravidelně 

spolupracuje s orchestry Collegium 1704Musica Florea

Ensemble InégalCzech Ensemble Baroque nebo Hof 

Musici a s dirigenty jako jsou Václav Luks, 

Hans-Christoph Rademan, Vojtěch Spurný, Roman Válek, 

Adam Viktora, Marek Štryncl či Michal Klauza. Představil 

se v inscenacích režisérů Ursel Herrmann, 

Constance Larrieu, Ondřeje Havelky, Lindy Keprtové, 

Karla Drgáče a Michaela Ramacha. Je pravidelně zván 

na prestižní festivaly a na koncertní a operní pódia ve 

Francii (Opéra Royal de Versailles, théâtre de Caen, 

Opéra de Dijon, Festival de La Chaise–Dieu), 

v Beneluxu (Festival Oude Muziek Utrecht, Bozar v Bruselu, 

Musica Antiqua Brugge), v Německu (Bachfest Stuttgart, 

Tage Alter Musik Regensburg), Rakousku (Konzerthaus Wien), 

Polsku (Chopin Festival Warszawa, Festival Muzyki Polskiej Krakow) 

a České republice (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, 

Svatováclavský hudební festival). Podílel se na řadě 

nahrávek především s díly J. D. Zelenky 

(Responsoria pro hebdomada sancta, Sanctus et Agnus Dei, 

Missa Omnium Sanctorum, Missa Sanctissimae Trinitatis, 

Missa Paschalis) a J. S. Bacha (Mše h moll) s orchestry 

Collegium 1704 a Ensemble Inégal.

životopis ke stažení